fitret.az
Lao Tze və irsi. Hind fəlsəfəsindən incilər. Hikmətli sözlər.
Lao Tze fəlsəfəsi. Ağıllı adam yarışmaz. Bilmədiyini bilmək ən yaxşısıdır. Pisliyi ədalətlə, yaxşılığı yaxşılıqla qarşıla.