fitret.az
Lakonik olmaq, az sözlə çox şey ifadə etməkdir.
Lakonik ifadə sadəcə ədəbiyyat deyil, böyük bir həyat təcrübəsidir həm də.