fitret.az
Kütlə məsuliyyəti-parçalanma. Genoveze sindromu.
Məsuliyyətin paylanması. İşi başqasından gözləmək. Kütlə psixologiyası