fitret.az
Krishnamurti kimdir? Gənc müəllim. Gözəl natiq.
Krişnamurti ona verilən Məsih adını heç bir zaman qəbul etməmişdir.