fitret.az
İşçi! Milli sərvətin tək və gerçək yaradıcısı.
Hər cür sərvətin yeganə mənbəyi – işçi!