fitret.az
Kasıblıq nədir? Fərdi, yoxsa ictimai təzahürdür? Kasıblıq maddidirmi, mənəvidirmi? Kasıblıq taledir mi, sosial statusdur mu, iqtisadı formadır mı? Kimdir ehtiyaclı? Ehtiyaclarımız nədir, necədir?
Kasıblıq nədir? Fərdi, yoxsa ictimai təzahürdür? Kasıblıq maddidirmi, mənəvidirmi? Kasıblıq taledir mi, sosial statusdur mu, iqtisadı formadır mı? Kimdir ehtiyaclı? Ehtiyaclarımız nədir, necədir?