fitret.az
Kant və Tanrı təsəvvürü. Fəlsəfə və din.
Tanrı və din təsəvürü. İnsanlar işığı görmürlər, işıqla görürülər. Numenlər bilinməz, fenomenlər isə qanunlarla idarə olunur və bilinə bilər.