fitret.az
Səbəb-nəticə nədir? Təcrübə və təfəkkür.
Səbəb-nəticə qanunu təfəkkürümüzün ən optimal ölçü alətidir. Fenomenlər və numenlər.