fitret.az
Kəlilə və Dimnə - Şərqin hikmət qaynağından.
Kəlilə və Dimnədən qızıl tövsiyyələr: