fitret.az
KƏLƏKBAZ
«Axmaqlardan başqa hamı pul üçün yazır». «Mənə varlı bir dul tap» . «İnsan həyatında pul mühüm rol oynayır»