fitret.az
Jiddu Krişnamurti - məşhur filosof, natiq, yazıçı.
Davamlı olaraq, qınayan və etiketləyən bir zehin dərk edə bilməz; sadəcə içində saxladığı bir şeyi anlaya bilər. Cəsarət çox vacibdir, bu insanı azad edir.