fitret.az
Seçimlərimizdə baş rolda olan-itirmə qorxusu
Həyatı özümüz qazanmadığımız halda, niyə itirməkdən qorxuruq?