fitret.az
İsraf və ehtiyac nədir? Süni ehtiyacların yaranması.
Xərcələmənin sərhəddi nədir? Ədalət nə üçün lazımdır? Sünii ehtiyacların təzahürü. Ehtiyac necə ödənməlidir.