fitret.az
Nədir müsəlmanların problemi? İslamın böhranı nə ilə bağlıdır?
İslamın böhranı ədəbiyyat deyil, şəxsiyyət çatışmazlığıdır.