fitret.az
İrqçilik insanlıq adına ləkədir.
Güclülər deyil, ətraf mühitə daha çox uyğunlaşa bilənlər həyatda qalır. İnsan təbiətin ona qədər mövcud olan qanunlarını dəyişir.