fitret.az
Fəlsəfi intihar absurdu sazlamaq üçün bir cəhddir.
Ölüm heç bir elmə və ya metafizik görüşlərə görə son deyildir.