fitret.az
İnsanları olduğu kimi qəbul etmək
Hər kəs qarşısındakı insanın hər mövzudakı baxış bucağına sayğı duymalı, onu olduğu şəkildə qəbul etməlidir, onu əsla öz istədiyi və ya düşündüyü kimi düşünməyə və davranmağa məcbur etməyə haqqı yoxdur.