fitret.az
İnsan olmaq məsul olmaqdır. Yükdə xəfif, dəyərdə qiymətli.
Ağıl sahibi olmaq ağılı istifadə etməyi, ürək sahibi olmaq ürəyi istifadə etməyi, insan olmaq insanlığı ucaltmağı gərəkli edir.