fitret.az
İnsan fərqində olar, sual edər. Fizik və metafiziklər. Elm və din. İnsan istehsal etdikcə insandır. Kəşf və yaradıcılıq insan və kainat münasibətlərinin nəticəsidir. Elm və din. Dinin təməli metafizikadır.
İnsan fərqində olar, sual edər. Fizik və metafiziklər. Elm və din. İnsan istehsal etdikcə insandır. Kəşf və yaradıcılıq insan və kainat münasibətlərinin nəticəsidir. Elm və din. Dinin təməli metafizikadır.