fitret.az
İnformasiya ilə dolu dünyada bilgisiz olmaq.
Gələcək olan işıqdır, çünki işıq informasiyadır, qaranlıq informasiya yoxluğudur.