fitret.az
Dahilər, imtina etməklə əldə etməyin sərhədlərini müəyyən etmiş insanlardır.
İmtina edə bilmək nemətdir. Nemətlərdən imtina etmək isə sərhədləri bilməkdən keçər. Bir şeyi nemətə keçirmək bu sərhəddin varlığından asılıdır.