fitret.az
Kant və düşündürən kəlamları.
İmmanuel Kant, idrakı ilə təcrübəsini birləşdirərək nəhəng bir şəxsiyyət portreti cızmışdır.