fitret.az
İmmanuel Kantın həyat və yaradıcılığı. Kant fəlsəfəsi. Kant fəlsəfədə çevriliş etmişdir. Kant fəlsəfəsi, Hegel, Fixte, Şiller, Feyerbax və s. kalssik alman fəlsəfəsi nümayəndələrinə güclü təsir etmişdir.
İmmanuel Kantın həyat və yaradıcılığı. Kant fəlsəfəsi. Kant fəlsəfədə çevriliş etmişdir. Kant fəlsəfəsi, Hegel, Fixte, Şiller, Feyerbax və s. kalssik alman fəlsəfəsi nümayəndələrinə güclü təsir etmişdir.