fitret.az
İmam kimdir? Sifət yoxsa isim? Quranda imam.
KİMDİR İMAM? Qeyd edim ki, öndər, forvard, rəhbər kimi tərcümə olunan bu kəlimə "ümm" (ana) kəliməsi ilə eyni köklüdür. İndi gəlin ananın baxaq cəmiyyət qarşısındakı mövqeyinə nəzər yetirək. Ana şəvqət, qayğı, toparlama və saflıq tərənnüm edir cəmiyyətdə. BU hər zaman və hər məkanda belə olub, belədir və düşünürəm ki, belə də olacaq. O ideologiya və vəzifə, hakimiyyət uğruna deyil, analıq hissi, şəvqət və qayğı uğruna övladına qol açır. Bu timsalda imamlıq da ümmətə qol açmaq, onlara siaysı rəhbər deyil, dəyərlər adına öndər olmaqdır.