fitret.az
Peyğəmbər dövrünün Quranı ilə bugünkü niyə oxşar deyil?
Quranın birinci orijinalı da, ikinci orijinalı da müsəlmanların əli ilə yandırılmışdır. Quranı nədən saxlamadılar?