fitret.az
Nədir içimizdə olan canavarlar?
Özümüzdən nifrət etmək, “mən adam olmadım” demək əvəzinə səhvlərlə yoğrulmaq, yalnışlardan nəticə çıxararaq olğunlaşmaq.