fitret.az
Homo Ludens-Oynayan insan.
İnsanlığın təkamül modeli: Ağıllı insan-Yaradıcı insan-Oynayan insan.