fitret.az
Allahın adələti. Nemətlər və insan. Doğru baxış.
Kaninat və insan. Qanunlar və insan iradəsi. Statik olan hər bir şey Allahın bilgisindədir. Hikmətli davranış