fitret.az
Həyat nə deməkdir? Niyə yaşayıram? Yaşamaq nədir?
Həyat mənası. Həyatın mənası, məna axtarışı da ola bilər. Üzərində uzlaşdığımız sözlərlə, üzərində uzlaşmadığımız həyatın mənasını ifadə edə bilmərik.