fitret.az
GÜNELİN FACEBOOK GÜNDƏLİYİNDƏN SEÇMƏLƏR
İtirmək qorxusu. Yoxluğa məhkum olanlar. Aldadıcı görünüş. Doldurulmamış boşluqlar. Facebook