fitret.az
Fərqli baxış: Günah nədir? Günahın meyarı nədir?
Günah əngəldir. Hansı əməlləri günah saymalıyıq və günahdan necə qaçmalıyıq? Günahdan qurtulmağın da yeganə yolu çox dərindən anlamaqdır.