fitret.az
Həqiqət təməldir? Gerçəklə həqiqətin münasibəti. Hiss və duyğu
Həqiqət özümüzü aldatmadığımız gerçəkdir. Hiss təməldə olan, duyğu isə onun əsasında formalaşdırılandır. Dərk etmək zehnin, şüurun işidir.