fitret.az
Gənc Kənanın həyat müşahidələri.
Əxlaqın və mentallığın sərhədi hara kimidir? "Azadlıq" anlayışı. "Sən uşaqsan, böyükdən çox biləcəksən?"