fitret.az
Fəlsəfənin yaranması. Kimdir filosof?
Filosof insanın pis yanını fərq edib dəhşətə düşən, sonrasında fəlsəfi sorğulamalar edən insanların ümumi adıdır.