fitret.az
Quran mərkəzli düşüncə. Maarifçi-islahatçı mütəfəkkir.
İslahatçı alimin görüşləri. Ana mövzuları ilə Quran. Metodun önəmliliyi və Qurana yanaşma üsulu.