fitret.az
Fəlsəfə və insan. Fəlsəfənin həyatımızdakı yeri.
Fəlsəfə, bizə özümüzü tanımaq imkanı verər. Bu ümumi doğrunu da ilk olaraq və ən yaxşı antik Yunanlılar göstərmişdir. Əslində, hər mədəniyyətdə olan "Özünü