fitret.az
Fəlsəfə və elm. Elmin fəlsəfədən fərqi.
Elm analitik təsvir, fəlsəfə isə sintetik şərhdir. Elm bizə bilik verir, ama müdrikliyi isə bizə yalnız fəlsəfə verə bilər.