fitret.az
Fəlsəfə və biz. Biz nə edək? Kimdir müəllim?
Fəlsəfənin özəlliyi. Fəlsəfə mücərrədlik deyil. Biz fəlsəfəni filosofların həyatından öyrənəcəyik.