fitret.az
Fəlsəfə nədir? Necə ortaya çıxdı? Fəlsəfə xüsusiyyətləri.
Fəlsəfənin tərifi, səbəb, Filosof kimə deyilir? Tarixdə filosoflar və fəaliyyətləri hansı bənzətmələrlə açıqlanır?