fitret.az
Fəlsəfə insana nəyi öyrədir?
Fəlsəfənin yaranması prosesi və sahələri. fəlsəfə