fitret.az
Fəlsəfə gərəkdir mi? Həyatın ehtiyacı nədir?
Əylənməkdən başqa daha fərqli nə edə bilərik? Fəlsəfə hansı ehtiyaclardan doğumuşdur? Həyatı, insanı inkişaf etdirən hər şeydə fəlsəfə vardır