fitret.az
Sevmək, bir-birini xərcləmədən özünü tanımaqdır.
Kimisə sevmək sadəcə güclü bir hiss deyil, bu, həm də qərar, hökm, əhd-peymandır.