fitret.az
Duyğular və onun növləri.
Duyğular - indiki anda hiss üzvlərinə təsir edən cisim və hadisələrin ayrı-ayrı keyfiyyət və xassələrinin beyində inikasıdır.