fitret.az
Düşünərkən gümanlıyıq, yoxsa arzulu?
Oxucu çox zaman müəllifin niyyətini güman etməyə girişir, bununla da öz gümanlarını müəllifin arzularının yerinə qoyur.