fitret.az
Dünya nəhənglərinin ugura nail olma kriteriyaları.
Təvazökar idarəçilər. Sabit və dozasında böyümə. Təşəbbüskar rol. Uğura qarşı inadkar.