fitret.az
Dua, nə istədiyini bilməkdir.
Dua, öz iç üzünü özünə açıb göstərməkdir. İnsanın özü ilə tanışlığıdır.