fitret.az
Dinlərin tarixi mahiyyəti.
Dinlərin əsas problemlərindən biri odur ki, onlar tanrının varlığını sübut etməyə girişirlər.