fitret.az
Ənənəçilik və modernizm. İfrat və təfrit. İslamda yenilikçilik.
Modernizm nədir? Din və modernizm? Dində yenilik lazımdır mı? Ənənəşiliyin fəsadları. Yeni dünya düzəni.