fitret.az
Dilimizin inkişaf mərhələləri.Yenidən istifadəyə verilmiş sözlər.
Bir millətin kimliyini təsdiq edən ən başlıca dəlillərdən biri və bəlkə də, birincisi onun dili və tarixidir.