fitret.az
Tərif vermək. Sağlam dialoq və müzakirə modeli.
Tərif verməkdən çətin heç nə yoxdur. Dialoq zamanı mübahisələrin minimuma enməsi.